Fordonsregistret - Allt du behöver veta om Fordonsregistret

Fordonsregister för flygplan och luftfarkoster

I Sverige är det Transportstyrelsen som för register över alla svenska luftfarkoster och flygplan. Detta fordonsregister för flyget kallas luftfartygsregistret och innehåller alla luftfartyg som är godkända i Sverige och

Information om flygplan och luftfartyg från Luftfartygsregistret

Det är ganska lätt att få reda på information från luftfartygsregistret genom att gå in på Transportstyrelsens webbplats . Det som du behöver är registreringsbeteckningen på fordonet eller luftfartyget men du kan också söka på ägaren av ett luftfartyg.

Den informationen du kan hitta i Fordonsregistret för flygplan och luftfarkoster är:

Register för båtar
 • Registreringsbeteckningen
 • Nationalitet
 • Tillverkningsår
 • Typbeteckning
 • Tillverkare
 • Tillverkningsort
 • Hur luftfarkosten klassas
 • Tidigare registreringar i annat land

Koder i Fordonsregistret för flygplan

Alla luftfartyg och flygplan som finns i luftfartygsregistret har en 5-ställig bokstavsbeteckning. Alla svenskregistrerade flygplan börjar med SE- följt av tre bokstäver där den första bokstaven betecknar typen av flygplan eller luftfartyg.Betydelsen av första bokstaven i Luftfartygsregistret

Den första bokstaven efter SE- betecknar om planet är ett motorplan, segelflygplan m.m. För första bokstaven gäller att:

 • Motorflygplan med propeller har bokstäverna A-C, E-G eller K-M
 • Jetflygplan använder bokstäverna D eller R. Turboproppflygplan räknas till kategorin ovan.
 • Helikoptrar har H eller J som första tecken.
 • Segelflygplan använder tecknen S-U.
 • Hemmabyggda flygplan har X för eXperimentflygplan
 • Ultralätta flygplan betecknas med V eller Y.
 • Luftballonger eller luftskepp har Z som första bokstav