Fordonsregistret - Allt du behöver veta om Fordonsregistret

Fordonsregister över järnvägsfordon

I Sverige ska alla järnvägsfordon registreras i ett nationellt Fordonsregister enligt direktiv från EU För att järnvägsfordonen ska kunna registreras i Fordonsregistret ska alla godkända fordon avsedda för järnväg även förses med ett individuellt fordonsnummer. Förutom fordonsnumret ska också typ på järnvägsfordonet anges.

Järnvägsfordon så som tunnelbanevagnar, spårvagnar och järnvägsfordon som är godkända i ett annat EU-land behöver inte registreras i det svenska Fordonsregistret.

Detaljerad indelning av järnvägsfordon

Fordonsregistret för järnväg kan hjälpa de operatörer som bedriver järnvägstrafik eftersom det finns möjlighet att ha mer detaljerad information om grupper eller individer av järnvägsfordon. Detta kan vara tekniska detaljer eller prestanda vilket underlättar mycket för operatören eftersom de kan lätt ha kolla på mycket av informationen samtidigt som Transportstyrelsen kan titta i registret istället för att fråga järnvägsoperatören.

Fordonsregistret för Järnvägsfordon

Mer on fordonsregistret för Järnvägsfordon

Om du vill veta allt om fordonsregistret för järnvägsfordon rekommenderas att läsa på Transportstyrelsens sida om Fordonsregistrering.
Du kan också ta kontakt med Transportstyrelsen på följande sätt:
Transportstyrelsen
Väg- och järnvägsavdelningen
Fordonsregistret
Box 267
783 23 Borlänge

0771-503 503 (växel)
0243-23 66 77(fax)

Hemsida: Transportstyrelsens Webbplats
E-post : Mail till Fordonsregistret hos Väg- och järnvägsavdelningen på Transportstyrelsens