Fordonsregistret - Allt du behöver veta om Fordonsregistret

Skeppsregistret för fartyg

Skeppsregistret administreras av Transportstyrelsen (tidigare Sjöfartsverket) och i detta fartygsregister finns alla svenskregistrerade skepp över 12 x 4 meter. I registret finns två huvudkategorier, fritidskepp och yrkesskepp.

Alla fartyg som är minst till hälften ägda i Sverige ska registreras i det svenska Skeppsregistret. Det sätt som fartyget ska registreras är att både fartygets namn och dess hemort ska finnas i aktern på skeppet. I samband med registreringen görs en skeppsmätning och ett mätbrev samt ett nationalitetscertifikat utfärdas.

Information om Skepp & Fartyg i Skeppsregistret

Skeppsregistret

De detaljer om fartyg som du kan hitta i skeppsregistret är:

  • Ägare
  • Skeppssignal
  • IMO-nr
  • Hemort
  • Hemmahamn
  • Fartygstyp
  • Dödvikt