Fordonsregistret - Allt du behöver veta om Fordonsregistret

Fordonsregistret

Fordonsregistret

I ett fordonsregister registreras alla fordon i syfte att ha kontroll över vilka fordon som finns och göra mängder med olika beräkningar. Detta beräkningar kan användas för statistiska underlag, skatteuträkningar på hypotetiska framtida skatter m.m. I Sverige finns det fler olika fordonsregister beroende på vilken typ av fordons som ska registreras. Det är Transportstyrelsen som ansvarar för Fordonsregistret för alla typer av fordon så som järnvägsvagnar, lastbil, bussar och framförallt personbilar, motorcyklar eller elmopeder. Andra fordonsregister som inte vanliga privatpersoner kommer i kontakt med är för t.ex. flygplan eller skepp.

Typer av olika fordonsregister

Det finns många olika typer av fordon och nästan varje fordonskategori har ett eget register. Nästan alla fordonsregister i Sverige handhas av Transportstyrelsen.
Information om de mest vanligt förekommande fordonen finns i följande fordonsregister:

Nytta av fordonsregister

Fordonsregistret

Det finns väldigt mycket nytta du som privatperson kan ha av olika fordonsregister men även företag och myndigheter använder fordonsregistren på många olika sätt. När du ska ta en bilförsäkring eller båtförsäkring använder försäkringsbolagen information i bilregistret eller båtregistret för att ta reda på fakta om ditt fordon.

Ett fordonsregister som inte är lika välkända är t.ex. fordonsregistret för järnvägsfordon som används både av järnvägsoperatörerna men även av myndigheter.